Przewodnik turystyczny – zawód dla osób śmiałych

Przewodnik turystyczny – zawód dla osób śmiałych

Przewodnik turystyczny jest osoba, która zajmuje się oprowadzaniem grup turystycznych czy to po określonym mieście, obiekcie muzealnym, czy wyznaczonej trasie. Ludzie ci, aby mieć takie uprawnienia musieli ukończyć odpowiedni kurs oraz zdać egzamin kwalifikacyjny. W zależności od specjalności zajmują się oprowadzaniem na przykład po mieście i to są przewodnicy miejscy, oprowadzaniem po danym terenie, konkretnym regionie i wtedy są to przewodnicy terenowi, jeżeli oprowadzają po danym muzeum są przewodnikami muzealnymi, przewodnicy górscy natomiast oprowadzają po najciekawszych szlakach górskich. Niezależnie, jakim przewodnikiem dana osoba jest musi mieć szczegółową wiedzę o terenie, po którym oprowadza, bowiem przewodnik terenowy musi znać też obiekty zabytkowe na swoim terenie i wtedy wciela się w przewodnika czy to miejskiego czy muzealnego. Przewodnik musi znać historię miejsca, które oprowadza, zbiory, legendy, ciekawostki czy anegdoty. Turyści oczekują, aby przewodnik w sposób ciekawy z poczuciem humoru opowiadał o miejscach, które obejmuje wycieczka. Jest to zawód dla osób śmiałych, otwartych na ludzi. Oprowadzanie powinno być zróżnicowane od grupy, bowiem inaczej oprowadza się grupy dzieci i młodzieży a zupełnie inaczej grupy dorosłych turystów. Przewodnik terenowy podczas wycieczki pełni również obowiązki pilota turystycznego, czyli dba o bezpieczeństwo uczestników oraz harmonogram wycieczki, zarządza przerwy i odpoczynek, musi pamiętać o kolejności i czasie oprowadzania.