W jaki sposób zorganizować wycieczkę szkolną

W jaki sposób zorganizować wycieczkę szkolną

W okresie wiosennym przed zakończeniem roku szkolnego jest czas, kiedy szkoły organizują wycieczki dla swoich uczniów. To jest najlepszy okres, ponieważ oceny już są wystawione i uczniowie się zaczynają nudzić na lekcjach. Wycieczka nie spełnia tylko zadania wypoczynkowe, zadaniem wycieczki jest również nabywanie nowych wiadomości w czasie wycieczki. Wycieczka jest bardzo ciekawym doświadczeniem, gdzie uczniowie wypoczynek łączą z poznawaniem nowych miejsc oraz nowych wiadomości w sposób bez stresowy. Wiele wycieczek jest do miejsc, gdzie na przykład są ścieżki edukacyjne i tam uczą się wrażliwości na naturę oraz przyrodę. Wycieczki działają również integrująco na grupę, łatwiej dzieciom w czasie wycieczki nawiązać bliższe kontakty, niż w czasie przerw szkolnych w czasie zajęć szkolnych. Aby wycieczka spełniła swoje zadanie należy spełnić pewne zasady, ponieważ nie może być trasa wybrana przypadkowo, dlatego należy dużo wcześniej bardzo dokładnie zastanowić się, jaki cel będzie miała taka wycieczka. Należy plany wycieczki omówić z uczniami, następnie zamówić autokar albo zamówić zorganizowanie wycieczki w biurze podróży. Uczniowie muszą poprosić o zgodę rodziców i mieć taką zgodę na piśmie. Należy wybrać opiekunów, musi być, co najmniej jeden opiekun na piętnaście osób. Przed wyjazdem należy omówić zasady zachowania i w jaki sposób należy zachowywać, aby było bezpiecznie.

Visited 2 times, 1 visit(s) today